Mohbad - Ponmo

Ponmo
Ponmo

How can your pussy re-tight?
Iwo omo toh ti dopa
Awhun kaunra
Awhun sho sho
Hello
Itunmo e ni pe, ko sho’ra fun awon omo elese sho sho sho
Keshi
Imole (o mo’-mo’-mo’)
Mohbad (o ba’-ba’-ba’)
SB, Studio Boss
Olohun
Marlians
Awon omo ti tiwon tita, lon lo kayamanta (lon lo kayama’)
Omo boy tio ba jaapa (omo boy tio ba)
Wonma so di maga (wonma so di)
Awon omo ti tiwon tirun (awon omo ti tiwon tirun)
Lon lo pussy sweetener (lon lo pussy what?)
For my life, I never see pussy wey bitter (ge-ge, ge-ge, pussy wey what?)
Normal normal, ponmo sweet
Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet (o dun, o dun, o dun)
Ponmo no bitter (o dun ju sugar lo)
Ah, normal normal, ponmo sweet
Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet (o dun, o dun, o dun)
T’oba tun wa yi l’ata
Shey your puna bitter ni?
Why using sweetener?
O lon bere wassup (okay)
T’oye ko turn up (t’oye ko tur’)
Abi you don love oh?
If you don love, you don enter trouble (ge-ge, ge-ge)
Alaye pe Biliki, ko sha (ko sha, ko sha)
Pe Blessing, ko sha (ko sha, ko sha)
Pe Amaka, ko sha (ko sha, ko sha)
To baje virgin ni se, ko ja-ja-ja-ja
Abi you don love oh?
If you don love, you don enter trouble (ge-ge, ge-ge)
Abi you don love oh?
If you don love, you don enter trouble (ge-ge, ge-ge, ge)
Awon omo ti tiwon tita, lon lo kayamanta (lon lo kayama’)
Omo boy tio ba jaapa (omo boy tio ba)
Wonma so di maga (wonma so di)
Awon omo ti tiwon tirun (awon omo ti tiwon tirun)
Lon lo pussy sweetener (lon lo what, what?)
For my life, I never see pussy wey bitter
Ah
Normal normal, ponmo sweet
E sweet die, e wo wani sweetner?
Ah-ah, ab’oti gbe pa?
Oloshi, oni harmattan lo fa
Awon omo f’obo ra data
Won f’obo sub
Won f’obo dabira oh (won f’obo)
Ah, won f’obo gba iPhone one de iPhone 11 Promax (ge-ge-ge)
Awon omo olobo figo, olobo jijo
Olobo monkey post (olobo monkey post)
Olobo ko nka mi, kon to
Afi b’oko one kilo
Awon omo ti tiwon tita, lon lo kayamanta (lon lo kaya what?)
Omo boy tio ba jaapa (omo boy tio ba jaapa)
Wonma so di maga (wonma so di)
Awon omo ti tiwon tirun (awon omo ti tiwon tirun)
Lon lo pussy sweetener (lon lo pussy sweetener)
For my life, I never see pussy wey bitter
How can your pussy re-tight?
Iwo omo toh ti dopa (‘omo toh ti dopa)
Fine girls no dey fight (fine girls no dey fight)
Ugly girls lo ma n waja (ugly girls lo ma n waja)
O lon nlo Kayamanta
Eewo, obo e saara
Again, abe e yayan
Ewo, obo Canaan (obo Canaan)
O fe somi di Dauda
Kin r’owo, kin pe ni paper (paper)
O fe somi di client (client)
O ni nma s’oro, kin silent
O fe bami shey hulala (lala huhu)
Sh’omo yi ma r’orun wo bayi? (r’orun wo bayi)
O fe so Saturday di Monday (Monday)
Mohbad bami gbe she’pe (she’pe)
Awon omo ti tiwon tita, lon lo kayamanta (lon lo kayama’)
Omo boy tio ba jaapa (omo boy tio ba)
Wonma so di maga (ge-ge-ge)
Awon omo ti tiwon tirun (awon omo ti tiwon tirun)
Lon lo pussy sweetener (lon lo pussy what?)
For my life, I never see pussy wey bitter (ge-ge, pussy wey what?)
Normal normal, ponmo sweet
Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet (o dun, o dun, o dun)
Ponmo no bitter (o dun ju sugar lo)
Ah, normal normal, ponmo sweet
Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet (o dun, o dun, o dun)
To ba tu wa yi’lata
Shey your puna bitter ni?
Why using sweetener?
Vibe
SB, Studio Boss
Ge ge
Ge-ge ge, ge ge-ge-ge
Ge-ge
O ge-ge ge
Ge, ge-ge, ge ge-ge-ge
Ge-ge ge
O ge, o ge, o ge
Ge-ge-ge-ge, ge

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.